Servicii

Servicii

Dreptul familiei

In domeniul dreptului familiei mă ocup de:

• procese de divorţ şi partaj
• exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea domiciliului minorilor
• stabilirea sau tăgăduirea paternităţii
• stabilirea programului de vizită, inclusiv pentru părinţii care locuiesc în străinătate, eliberare paşaport pentru copii minori
• punerea sub interdicţie a persoanelor şi numirea de tutore
• obţinerea autorizării instanţei de judecată pentru semnarea actelor de către tutore
• evacuare soţi violenţi
• obţinere ordine de protecţie

Dreptul muncii

În domeniul dreptului muncii ofer consultanță și asigur reprezentarea cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale la acestea, inclusiv cu privire la obligaţia de fidelitate, obligația de confidenţialitate, obligatia de neconcurenţă.

Asigur consultanța cu privire la redactarea Regulamentelor de ordine interioară, contestarea deciziilor de concediere şi de răspundere disciplinară, recuperarea drepturilor salariale neacordate şi a diurnelor, inclusiv prin intermediul instanței de judecată.
Detalii pe blog

Drept civil

In domeniul dreptului civil reprezint clienţii:
• ofer servicii de consultanţă şi de redactare contracte şi acte adiţionale
• asist clienţii în procese având ca obiect executarea sau încetarea contractelor de vânzare-cumpărare, împrumut, închiriere, prestări servicii, transport, tranzacție etc.
• în dosare de răspundere civilă delictuală şi contractuală, în caz de accidente auto, pentru obţinerea de daune materiale şi morale

Drept penal

În domeniul dreptului penal reprezint şi asist clienţi care au nevoie de un avocat în dosare penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată, în toate căile de atac, atât pentru inculpat cât şi pentru părţile vătămate pentru infracţiuni cum ar fi vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, evaziune fiscală, înşelăciune, furt, infracţiuni privind drepturile de autor și nu numai.

Dreptul consumatorului

Oferim consultanta în ceea ce priveste modalitatile de protectie asupra abuzurilor sau nerespectarii drepturilor pe care le aveti – atât ca si societati, cât si ca persoane fizice – ca si cumparatori sau beneficiari de servicii.

Contencios Administrativ

In domeniul dreptului administrativ ofer consultanță privind recuperarea taxei auto şi a taxei de poluare, precum şi de înmatricularea autoturismelor fără plata taxei.

Proprietate intelectuala

Ofer servicii de înregistrarea cererilor, mărcilor de fabrică sau de comerț, desene și modele industriale la OSIM pentru depozite naționale și internaționale precum și realizarea opozitiei la înregistrarile anterior mentionate, si orice alte demersuri care au ca scop protejarea dreptului de proprietate industriala, mărci de fabrică și de comerț, brevete, indicații geografice.

Drept contravențional
Reprezint atât persoanele fizice cât și persoanele juridice împotriva eventualelor abuzuri săvârșite de către agenții constatatori, respectiv de organele de control cu prilejul constatării contravențiilor și al întocmirii proceselor verbale de contravenție.

Drept comercial

Ofer consultanță juridică preventiva, asistare în:
• toate tipurile de tranzactii comerciale
• redactare/analize contracte de vânzare-cumparare, leasing, licente
• constituire de societăți
• legislatia fiscală aplicabila societatilor comerciale

Asistenta juridica în recuperarea creantelor:
• notificari
• procedura de conciliere prealabila
• proces comercial de pretentii/daune create
• ordonanță de plată
• executare silita
• executarea biletului la ordin si a CEC-ului

Drept administrativ și fiscal

Desi suntem convinsi ca fiecare doreste o relatie corecta reciproca cu organele statului – atât cele administrative de conducere cât si cele fiscale, de control – intervin probleme inerente în care interesele clientilor sunt afectate.
În aceste cazuri ofer urmatoarele servicii:
• asistenta si consultanta acordata societatilor comerciale, persoanelor fizice române sau straine, reprezentantelor societatilor comerciale straine în România, societatilor comerciale straine, asociatiilor non–profit, în materie de taxe si impozite
• asistenta sau reprezentare pentru persoane juridice române sau straine în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor de control
• consultanta, asistenta sau reprezentare în legatura cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autoritati ale administratiei centrale sau locale, sau de institutii cu atributii administrative (contestatii, litigii în contencios administrativ la instante de orice grad, medieri)
• asistenta în obtinerea de avize, autorizatii în domenii având legatura cu activitatea societatilor comerciale

Alte activități conexe dreptului comercial:

• asistenta juridica cu titlu permanent în legatura cu activitatile societatilor comerciale
• asistenta la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
• asistenta completa la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, coparticipatiuni, joint-venture
• asistenta juridica în legatura cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societatilor comerciale
• acordarea consultanței juridice în vederea adaptării afacerii la normele și cerințele în schimbare ale legii, precum și la cerințele Uniunii Europene
• formularea de opinii juridice în legătură cu incidența legii române asupra procesului de încheiere și de executare a unor contracte comerciale internationale (de împrumut, de cesiune a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor sau părtilor sociale ale unei societati comerciale din România, de constituire de garanții mobiliare sau imobiliare, de societate, altele)
• acțiuni referitoare la neglijența comercială
• litigii contractuale


Contact

Avocat Petre Adina, Str. Mircea cel Bătrân nr.141, Constanța, România


Formular de contact: