Demolare constructie fara autorizatie

Există unele dosare în care clientul nu greșește cu absolut nimic, respectă toți pașii prevăzuți de lege, are ”legea de partea sa” însă obține o soluție potrivnică! Este extrem de greu de explicat iar cuvintele devin de prisos față de revolta justificată a persoanei nedreptățite. Există unele dosare în care un judecător trece peste norme elementare de drept iar apoi se invocă de partea potrivnică în mod umil o clemență bazată pe … încălcarea flagrantă a legii. Este revoltător inclusiv ca avocat să vezi un spectacol în care LEGEA este complet ignorată!

Având în vedere faptul că sancțiunea minimă pentru ridicarea unei construcții fără autorizație de construire era în anul 2016 de 1000 lei, au fost cazuri în care anumite persoane și-au făcut un calcul simplu și au ajuns la o concluzie greșită: au ridicat o construcție fără autorizație de construire.

Există cazuri în care ridicarea unei construcții fără acordul vecinilor, pe linia de hotar sau la o distanță mai mică de 60 de cm astfel cum este aceasta stipulată de art. 612 C.civ., cu încălcarea gradului de însorire, cu încălcarea normelor de siguranță în domeniul construcțiilor să fie sancționată prin pronunțarea unei sentințe de demolare a imobilului.

In octombrie 2016, numitul X, a început ridicarea unei construcții fără autorizație de construire, fără acordul autentificat al vecinilor, pe linia de hotar sau la o distanță mai mică de 60 de cm astfel cum este aceasta stipulată de art. 612 C.civ., cu încălcarea gradului de însorire, cu încălcarea normelor de siguranță în domeniul construcțiilor.

Vecinii au întreprins din acel moment toate demersurile legale constând în sesizări către ISC, Primărie, Parchetul de pe lângă Judecătorie etc. întrucât noua construcție edificată reprezenta un adevărat pericol pentru siguranța lor.

In urma atitudinii pro-active a vecinilor prejudiciați de construcția abuzivă, inclusiv prin audiențe la Inspectoratul de Stat în Construcții, Notificarea realizată prin cabinetul de avocat și trimisă prin executor judecătoresc pentru oprirea lucrărilor care se desfășurau într-un ritm extrem de rapid, Primăria a emis un Proces-verbal prin care a dispus sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate.

La momentul emiterii Procesului-verbal lucrările de construire erau finalizate din punct de vedere structural (practic până s-a făcut constatarea se lucra numai în interiorul imobilului) iar amenda primită pentru ridicarea clădirii de 6 m înălțime a fost de 1000 lei.

Constructorul de rea-credință a făcut o cerere la Primărie pentru obținerea unui certificat de urbanism, pe care de altfel l-a obținut imediat.Problema ivită ulterior a vizat imposibilitatea de a intra în legalitate întrucât nu se indeplineau mai multe cerințe legale, menționate în certificatul de urbanism.

Unitatea teritorial administrativă a promovat proces pentru demolarea construcției.

Din fericire, vecinii diligenți au formulat cerere de intervenție principală prin care au solicitat introducerea în cauză. Astfel au putut avea acces la lucrările dosarului și au putut exercita presiune pentru promovarea de către Primar a unei cererii de interventie principala.

Artificiul folosit a fost următorul: introduce acțiune UAT (unitatea administrativ-teritoriala) urmand ca cererea sa se respinga pentru lipsa calitatii procesual active iar  pentru construcție nu mai este necesară intrarea în legalitate …

Soluția primei instanțe a fost în sensul în care ”instanța a reținut că pârâtul a îndeplinit măsurile stabilite prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 5/11.10.2016, în sensul că a sistat lucrările neautorizate ȘI A RESPECTAT TERMENUL DE INTRARE ÎN LEGALITATE, RESPECTIV, A DEPUS CEREREA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE URBANISM PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2016

În accepţiunea art. 6 din Legea nr.50/1991/R, certificatul de urbanism este definit doar ca un act de informare prin care autoritatea emitentă face cunoscut solicitantului elementele privind regimul juridic economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, stabileşte cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării.

În acord cu această definire – Legea nr.50/1991, cu toate modificările şi completările suportate în timp, stipulează în mod imperativ faptul că certificatul de urbanism nu conferă beneficiarului dreptul de a executa lucrări de construcţii. Acest act reprezintă doar o componentă a documentaţiei premergătoare, necesară eliberării autorizaţiei de construire.

Cu toate acestea, instanța de fond a reținut că intrarea în legalitate presupunea ca ”înainte de expirarea acestui termen pârâtul să depună cererea pentru autorizarea construcției.”

Oare mai este nevoie să precizez faptul că în acest caz particular constructorul de rea-credință nici măcar nu a încercat să obțină o prelungire a certificatului de urbanism?

Practic nu a mai întreprins niciun demers legal, dând dovadă de pasivitate, recompensată în primă fază cu o sentință (netemeinică și nelegală) favorabilă.

A urmat exercitarea căii de atac, promovată de către intervenienții principali.

Sentința a fost favorabilă, în sensul în care s-a dispus ca în termen de 3 luni de zile pârâtul să demoleze construcția ilegală.

Este un final fericit pentru clientele mele însă partea tristă a acestei povești constă tocmai în faptul că, atunci când au început lucrările de construire vecinului i s-a transmis să respecte distanța legală, s-a încercat o mediere care însă a fost refuzată cu aroganță.

Când primiți o Notificare apelați la un avocat, în final costurile cu o consultație/mediere s-ar putea dovedi mult mai mici decât costurile unui proces. Alegerea este a fiecăruia.

Acesta nu este un caz singular, sunt multe persoane care se confruntă cu această situație și nu cunosc demersurile legale care pot fi/trebuie întreprinse, tocmai de aceea ar trebui să aibă încredere că în final, dreptatea va prevala!

 

Hotararea Tribunalului Constanta – Definitiva:

http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25400000000048335&id_inst=118

Hotararea Judecatoriei Mangalia:

http://portal.just.ro/254/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25400000000048335&id_inst=254

https://www.replicaonline.ro/o-familie-din-tuzla-sfideaza-legea-pune-in-pericol-vietile-vecinilor-302975/

 

Copyright:  avocat Petre Adina

Disclaimer: Acest articol nu reprezintă consultanță juridică, situațiile individuale ar trebui discutate direct cu profesionistul. Pentru consultanță juridică în legătură cu informațiile furnizate, vă rugăm să contactați autorul la telefon 0775 227 204.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *