Infiintare asociatie non-profit

 

A infiinta o asociatie non-profit este o opțiune de luat în calcul pentru persoanele întreprinzătoare.

Infiintarea unei asociatii este descurajantă pentru persoanele care nu au avut tangență cu birocrația în România (dacă mai există astfel de persoane), sau nu au avut tangență cu sistemul judiciar, căci în acest caz judecătoria este instanța implicată în autorizarea unei asociații.

Demersurile pe care trebuie să le întreprindă cei care vor să pună bazele unei astfel de entități pot părea complicate, destul de anevoioase, alambicate, însă voi încerca să le sintetizez în așa fel încât totul să pară mai simplu.

Pașii preliminari constau în cooptarea unui număr de minim 3 persoane care să pună bazele viitoarei asociatii. Aceste persoane trebuie să aibă cazierul fiscal ”curat”, fiind un document indispensabil pentru constituirea asociatiei și să fie de acord cu scopul, obiectivele asociatiei, denumirea pentru care se va efectua rezervarea de denumire.

Asociații trebuie să dispună de un sediu, în acest sens trebuind să facă dovada unui titlu valabil (contract de comodat, contract de inchiriere).

Actele necesare pentru înființarea unei asociatii sunt reprezentate de următoarele:

  • Cerere
  • Taxa de timbru
  • Imputernicire avocatiala
  • Act constitutiv asociatie – atestat de avocat sau autentificat
  • Statut asociatie – atestat de avocat sau autentificat
  • Dovada sediu
  • Patrimoniu
  • Rezervare denumire
  • Certificate fiscale
  • Copii CI

Pentru obținerea rezervării denumirii ideal ar fi să verificați anterior daca exista alte asociatii cu denumiri similare. Cuantumul taxei pentru rezervarea denumirii este în prezent de 36 de lei. Pentru cei care nu sunt din București, dovada taxei de 36 lei se depune în original împreună cu cererea (Anexa 3) în plicul adresat Ministerului Justiției. Aceasta este partea care durează mai mult, până la primirea răspunsului teoretic urmând să treacă un număr de 10 zile, practic putând să dureze mai mult. Valabilitatea rezervării denumirii este de 6 luni, în cazul în care depășiți acest termen (generos) putând să faceți o prelungire plătind jumătate din cuantumul taxei, respective 18 lei.

Din momentul în care aveți rezervarea denumirii pentru asociatie, scopul și obiectivele creionate, mergeți la un avocat sau notar pentru atestarea sau autentificarea actului constitutiv și statutului. Consider că este important să aveți clar conturat ceea ce urmăriți să întreprindeți prin intermediul asociatiei, astfel încât să nu fie nevoie ulterior de modificări ale actelor statutare.

Taxa de timbru care trebuie plătită este în cuantum de 100 de lei.

Subsecvent trebuie să vărsați și patrimoniul, care este în prezent de minim 1450 lei (căci legea face trimitere la salariul mediu pe economie) În cazul în care patrimoniul este constituit prin aport în natură, actul constitutiv va trebui obligatoriu să fie autentificat. Recomand ca acesta să fie constituit exclusiv dintr-o sumă de bani.

Pentru obținerea cazierelor fiscale nu se plătește nicio taxa, având nevoie să completați o cerere personal sau prin împuternicit cu procură/împuternicire avocațială. Aspectul pozitiv este reprezentat de faptul că în prezent acestea se obțin ”pe loc”. Cazierele fiscale au valabilitate de 30 de zile, astfel încât este esențial să urmăriți ca până la depunerea documentelor acestea să nu fie expirate.

 

Copyright:  Avocat Petre Adina

Disclaimer: Acest articol nu reprezintă consultanță juridică, situațiile individuale ar trebui discutate direct cu profesionistul.

Pentru consultanță juridică în legătură cu informațiile furnizate, vă rugăm să contactați autorul la telefon 0775 227 204.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *