Despre darea în plată și daunele morale

  Acest subiect al dării în plată interesează pe toți cei cărora, la un moment dat, existența le-a fost atinsă de ”mâna salvatoare” a băncii. Cei mai mulți sunt dintre consumatorii cu credite in CHF luate în anii de grație 2007 – 2008.

     A urmat pentru aceștia un adevărat calvar în momentul în care au conștientizat plasa în care au fost prinși, lăsați să se zbată, aparent fără putință de scăpare. Primul licăr de speranță a apărut odată cu promovarea acțiunilor pentru constatarea clauzelor abuzive cuprinse în contractele de credit și ”înghețarea” cursului de schimb valutar.

     Numărul celor care au urmat această cale a fost extrem de mare, însă dintre aceștia, doar câțiva au obținut câștig de cauză (sunt înregistrate aproximativ 100 de sentințe definitive favorabile consumatorilor).

Apoi, în urma presiunilor concertate ale celor afectați de această situație, după numeroase negocieri, modificări a fost adoptată și promulgată Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. O lege binevenită, care a fost de la bun început sub asediul constant al băncilor referitor la constituționalitatea prevederilor sale.

Băncile, în majoritate covârșitoare a cazurilor, au folosit calea contestării notificării de dare în plată formulată de către consumatori. Din punct de vedere procedural, pentru debitori există posibilitatea formulării unei cereri reconvenționale la contestația introdusă de către bancă.

Ce este cererea reconvențională? Aceasta este o cerere care se depune odată cu întâmpinarea și poate fi introdusă de către cel care a fost chemat în judecată când are de formulat pretenții derivând din același raport juridic sau strâns legate de acesta. Altfel spus, în condițiile în care debitorul consideră că a fost prejudiciat prin acțiunile creditorului se poate întoarce împotriva acestuia.

Apariția Legii dării în plată s-a datorat tocmai nevoii de a îndrepta o situație injustă pentru un număr considerabil de persoane. Nimeni nu poate nega faptul că situația prin care au trecut a fost extrem de stresantă. Posibil ca unele persoane să fi dezvoltat depresii, anxietăți, hipertensiune etc. Consider faptul că prejudiciul este relativ ușor de probat în condițiile în care se depun diligențele necesare.

Problema care se ridică este în a demonstra faptul că prejudiciul se datorează faptei ilicite, condiție indispensabilă a răspunderii civile … Circumscrierea în sfera ilicitului va fi piatra de încercare a unor astfel de cereri reconvenționale formulate de către debitori pentru daune morale.

În cazul în care doriți tergiversarea unei contestații a dării în plată prin prisma faptului că în această perioadă sunt suspendate orice plăți către creditor, cererea reconvențională este o opțiune. În cazul în care vorbim despre imobile ipotecate și executate silit, cererea reconvențională este o opțiune.

Altminteri, solicitarea daunelor morale ar putea să se dovedească o sabie cu două tăișuri.

Copyright: avocat Petre Adina
Disclaimer: Acest articol nu reprezintă consultanță juridică, situațiile individuale ar trebui discutate direct cu profesionistul.

Pentru consultanță juridică în legătură cu informațiile furnizate, vă rugăm să contactați autorul la telefon 0775 227 204.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *