Darea în plată

Am primit numeroase întrebări în legătură cu darea în plată. Având în vedere faptul că în acest moment darea în plată este un subiect fierbinte, mi se pare utilă o analiză a Legii nr. 77/2016, adică sediul materiei.
Cei care au plătit ratele la bancă vor să știe dacă lor le este aplicabilă această lege. Garanții, codebitorii sau fidejusorii vor să știe dacă ei pot beneficia de darea în plată. Aceia care sunt în curs de executare silită vor să cunoască avantajele și dezavantajele dării în plată.
În general toți așteaptă o schimbare, fie că este vorba despre evoluția pieței imobiliare, fie că este vorba despre condițiile pe care bancile le impun în relațiile cu împrumutații.


Cui se aplică legea dării în plată?

Această lege se aplică consumatorului care a intrat în relație cu o instituție de credit, instituție financiar nebancară sau cesionarul unei creanțe (preacunoscuții și nu de mult timp ”interzișii” recuperatori de creanță).
Calitatea de garant, codebitor, fidejusor nu împietează asupra calității de consumator, altfel spus nu există niciun fel de excludere de la sfera de aplicare a legii dării în plată pentru cei care au fost semnatarii unor contracte de credit din această ipostază.
În schimb sunt excluși de la aplicabilitatea legii dării în plată beneficiarii programului ”Prima casă”. Desigur că, această excludere formulată expressis verbis prin norma de drept nu este la adăpostul unei analize critice prin prisma caracterului discriminatoriu instituit.

 Condiții de admisibilitate

1. Prima condiție este să fii consumator, astfel cum este acesta definit potrivit legislației în vigoare (deci nu o persoană juridică, nu o firmă, pentru a nu exista niciun fel de dubiu).

2. A doua condiție presupune să nu existe vreo condamnare în legătură cu creditul (este vorba despre săvârșirea vreunei infracțiuni, iar nu de pierderea vreunui proces civil cu banca), astfel se solicită o minimă bună-credință din partea ta.

3. Scopul pentru care s-a încheiat contractul de credit trebuie să fie unul special și să constea în achiziționarea, construirea, extinderea, amenajarea, reabilitarea unui imobil. În cazul în care scopul contractării creditului nu a fost unul dintre cele enumerate anterior, poți să beneficiezi atât timp cât a existat garantarea cu un imobil cu destinația de locuință.

4. Și nu în ultimul rând, a patra condiție de admisibilitate vizează plafonul de 250.000 euroimpus de leguitor, calculat la cursul de schimb din ziua încheierii contractului de credit.
Această lege îi exclude din sfera de aplicare pe consumatorii care au beneficiat de programul ”Prima casă”.

Procedura

Desigur că, după ce ați verificat dacă îndepliniți condițiile de admisibilitate, după ce ați cumpănit avantajele și dezavantajele dării în plată, puteți să notificați banca apelând la un profesionist (avocat, notar, executor judecătoresc).
Notificarea va indica obligatoriu două zile pentru o întâlnire cu reprezentanții băncii în vederea soluționării situației dumneavoastră ca urmare a semnării contractului de credit.
Având în vedere termenul de 30 de zile stipulat de lege, având în vedere faptul că banca poate contesta (în termen de 10 zile) darea în plată în instanță, trebuie să porniți cu gândul de a vă înarma cu răbdare și de a vă bucura că, din momentul demarării acestei proceduri operează suspendarea de drept a efectelor contractului de credit, nemaifiind obligați la plata ratelor de credit.

Altfel spus, procedura este simplă, până devine complicată …

1. Varianta fericită presupune ca dumneavoastră să efectuați notificarea prin care să invitați banca să dea curs cererii de dare în plată și aceasta să se conformeze, (eventual după o prealabilă inspecție a bunului într-o zi agreată de către dumneavoastră), și să semneze actul de dare în plată.

2. Varianta cea mai probabilă presupune ca banca să facă contestație în termenul legal de 10 zile, urmând ca instanța de judecată să se pronunțe asupra cererii de dare în plată. Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile lucrătoare, urmând ca judecata să se efectueze cu celeritate.
În cazul în care dumneavoastră ați câștigat, puteți solicita băncii (printr-o nouă notificare) ca în 10 zile de la data respingerii contestației, banca (un reprezentant) să se prezinte la un notar public, pentru a executa hotărârea judecătorească.
Dacă banca refuză acest lucru, puteți cere printr-o nouă acțiune introdusă la judecătoria unde domiciliați dumneavoastră, constatarea stingerii obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către bancă. Această hotărâre este supusă apelului în 7 zile de la comunicare.
După pronunțarea hotărârii definitive (sau după încheierea contractului translativ de proprietate), puteți răsufla ușurați … orice datorie a dumneavoastră către bancă va fi stinsă.

3. În varianta cea mai sumbră, în care ați parcurs toți pașii precizați anterior însă nu ați obținut o hotărâre favorabilă dumneavoastră, veți fi în același punct din care ați plecat …
Aspectul pozitiv este reprezentat de faptul că toate acțiunile sunt scutite de taxă de timbru.

     La ce să vă așteptați? Băncile vor contesta darea în plată (fie aplicarea retroactivă a legii, fie destinația imobilului, care trebuie să fie de locuință, fie imixtiunea în relația contractuală dintre consumator – bancă).
Iar atunci când lucrurile se complică, evident că este recomandabil să apelați la un avocat. Profesionist. Determinat. Serios.

Copyright:  avocat Petre Adina

Disclaimer: Acest articol nu reprezintă consultanță juridică, situațiile individuale ar trebui discutate direct cu profesionistul. Pentru consultanță juridică în legătură cu informațiile furnizate, vă rugăm să contactați autorul la telefon 0775 227 204.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *